Brede school

brede school SPW

“It takes a village to raise a child” Afrikaanse gezegde

Brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder een of meerdere scholen
die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Brede School is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Brede School in Sint-Pieters-Woluwe

De Brede School in Sint-Pieters-Woluwe wil jongeren stimuleren om kritisch na te denken, zaken te ondernemen voor anderen en hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit wordt op vier domeinen gedaan: sport, cultuur, taal en een meer sociaal domein waar ze met mensen van andere generaties banden kunnen opbouwen.
Participatie is enorm belangrijk bij de Brede School. Daarom hebben kinderen en jongeren inspraak in het jaarlijks actieplan en wordt er ook naar de meningen van ouders geluisterd. Op deze manier sluit het actieplan nauw aan bij de behoeftes van de doelgroep.

Partners

De Brede School Sint-Pieters-Woluwe heeft een divers en groot netwerk van lokale partners. In totaal zijn er zo een 30 partners en is er ook een stuurgroep waar het GC Kontakt deel van uitmaakt.
 

Fotogalerij: 
brede school SPW
brede school SPW
brede school SPW
brede school SPW
brede school SPW
brede school SPW
brede school SPW