Gemeenschapsforum

Diverse activiteiten die onder de noemer gemeenschapsforum worden georganiseerd hebben een drievoudig doel:
- het draagvlak voor het gemeenschapscentrum vergroten,
- de betrokkenheid van de lokale (potentiële) gebruikers bij de werking van het gemeenschapscentrum stimuleren,
- een ruim vrijwilligersbeleid voeren.