Coronaid: van ingrediënt tot maaltijd, from ingredient to meal.

Publicatiedatum: 
Zaterdag, 11 april 2020 - 11:46

We need your help

Coronaid

Beste vrienden en sympathisanten van GC Kontakt.
Wij hebben jullie hulp nodig. Speciale tijden vragen om een speciale werking. Het GC wil daarom meestappen in Coronaid, een initiatief van Charlotte Lambertini en Luce Goutelle:

“Coronaid is een terugwinning van onverkochte producten aan het einde van de week, die we opslaan tot zondagochtend. Vervolgens verdelen we de groenten en de producten. Deze worden met de bakfiets vervoerd naar de vrijwillgers die thuis, in hun eigen keuken, de groenten snijden en klaarmaken. De bakfietsen brengen de groenten vervolgens terug naar de keuken, waar volledige maaltijden bereid zullen worden voor de organisaties die ze het hardste nodig hebben. Deze maaltijden worden opnieuw verdeeld per fiets. Bijgevoegd zie je een diagram dat dit wat beter uitlegt.”

Coronaid bestaat tot nu toe in Schaarbeek, Elsene en Sint-Gillis. Met jullie hulp kan GC Kontakt dit initiatief uitbreiden naar Sint-Pieters-Woluwe en omstreken.

Concreet zoeken we naar:

1) Overschot en te recupereren voedsel. Gratis of over te kopen aan een lagere prijs.
2) Mensen die in Sint-Pieters-Woluwe wonen en bereid zijn thuis, in hun eigen keuken voedsel voor te bereiden voor de keuken (snijden, schillen, pellen…)
3) Mensen die graag willen fietsen en het eten willen rondbrengen met één van de (elektrische) bakfietsen.

Via dit formulier kan je jouw hulp aanbieden. Wanneer je het formulier invult, stuur dan ook zeker een mail naar anne.ballon@vgc.be en vermeld op welke manier je wil helpen en waar je woont. Zo behouden we zo goed mogelijk het overzicht.

______

Dear friends of GC Kontakt

We need your help. Special times require special actions. That’s why the GC wants to participate in Coronaid, an initiative of Charlotte Lambertini and Luce Goutelle:

“Coronaid is a weekend recovery of unsold products that we store until Sunday morning. Then we distribute the vegetables and products. They are transported by cargo bike to volunteers whom will cut and prepare the vegetables in their own kitchens at home. The cargo bikes return the vegetables to our kitchen, where meals will be prepared for organizations that need them most. Afterwards, these meals are redistributed by bicycle. Attached you see a diagram that explains this a bit better.”

Coronaid already exist in Schaerbeek, Ixelles and Saint-Gilles. With your help, GC Kontakt can extend this initiative to Woluwe-Saint-Pierre and the surrounding area.

Specifically, we are looking for:

1) Surplus and recovered foods, for free or at a lower price.
2) People who live in Woluwe-Saint-Pierre that want to prepare vegetables at home, in their own kitchen (cutting, peeling…)
3) People who like to cycle and deliver food with one of our (electric) cargo bike.

You can offer your help by filling in this form. After filling in the form, please send an email to anne.ballon@vgc.be as well with how you want to help and where you live. This way we keep track of everything as well as possible.