Partners

Nederlandstalige Cultuurdienst van Sint-Pieters-Woluwe

Bij de Nederlandstalige Cultuurdienst kan je terecht voor heel wat leuke activiteiten, uitstappen en projecten. Deze worden doorgaans georganiseerd in samenwerking met partners, zoals de bibliotheek, GC Kontakt of socio-culturele verenigingen.
De cultuurdienst wil ervoor zorgen dat iedereen in Sint-Pieters-Woluwe kan deelnemen aan deze activiteiten of projecten. Verder wil de cultuurdienst zich inzetten voor de goede verstandhouding tussen de verschillende gemeenschappen in de gemeente en voor een grote mate aan inspraak in het gevoerde (cultuur)beleid.

Contact:
Ch. Thielemanslaan 93, 3de verdieping, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 773 07 64 - cvandendriessche@woluwe1150.be
Cultuurbeleidscoördinator: Ciska Vandendriessche
 

Bibliotheek De Lettertuin

Bibliotheek De Lettertuin is de eerste energie-passieve bibliotheek van België. Ze wil mensen in een gemoedelijke sfeer samenbrengen rond boeken. Jong of oud, Nederlandstalig of anderstalig: iedereen is welkom!

In de ruime, diverse en actuele collectie met 50.000 items vind je peuter-en kleuterboeken, strips, leesboeken, infoboeken, (tiener)romans, grootletterboeken, NT2-boeken, tijdschriften en dvd’s. En dan zijn er nog de e-boeken, de vertelplaten en de anderstalige collecties in het Engels, Duits, Spaans en Frans.

Contact:
Grote Prijzenlaan 63, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 773 18 80 – bibdelettertuin@gmail.be
www.sint-pieters-woluwe.bibliotheek.be
www.facebook.com/Bib-de-Lettertuin-Sint-Pieters-Woluwe
Bibliothecaris: Linda Teirlinck
Openingsuren: maandag 15u-20u, dinsdag 10u-13u, woensdag 12u-18u, donderdag 15u-18u, zaterdag 10u -13u
 

Brede School Sint-Pieters-Woluwe

Brede School Sint-Pieters-Woluwe is een breed lokaal samenwerkingsverband dat geëngageerd is om kinderen en tieners te ondersteunen in hun zelfontplooiing. Dertig partners, waaronder GC Kontakt, komen regelmatig samen om projecten uit te werken voor en met de lokale jeugd tijdens en na de schooluren. We werken rond welbevinden, talentontwikkeling, maatschappelijke participatie en bereiden kinderen voor op hun toekomst.

Contact:
02 773 07 65; M 0498 588 020 - bredeschool@woluwe1150.be
www.bredeschoolbrussel.be/woluwe1150
Coördinator Brede School SPW: Steve Sirjacques
 

Lokaal Dienstencentrum 't Koetshuis (Zoniënzorg Noord)

Het lokaal dienstencentrum Zoniënzorg vzw biedt maaltijden, diensten en activiteiten aan de gebruikers, met prioritaire aandacht voor senioren, mantelzorgers en kwetsbare personen. Zoniënzorg Noord is actief in Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. Het diensten- en activiteitenpakket bevat naast diensten van materiële, hygiënische, sociale en psychische aard ook een informatief, educatief, ontmoetings- en ontspanningsaanbod. Bij Zoniënzorg vzw kan men terecht met alle hulpvragen of voor sociaal contact. Indien nodig, zal de vzw zorgen voor de verdere doorverwijzing naar de juiste dienst.

Contact:
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 
0471 79 19 77 of 0471 50 39 09 - info@zonienzorg.be
www.zonienzorg.be
Centrumleider: Laurien De Sutter
 

VZW Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw zet een traditie voort die al sinds 1976 het beste theater van het moment uit Vlaanderen naar onze gemeente brengt. Verder organiseert zij ook schooltoneel. De voorstellingen hebben plaats in het Cultureel Centrum van Sint-Pieters-Woluwe W:Halll (Ch. Thielemanslaan 93, bij het gemeentehuis). 

Contact:
Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 773 05 92 - kunst.cultuur@woluwe1150.be
kunstencultuur.woluwe1150.be
www.facebook.com/kunstencultuurspw
schoolpodiumoost.be
Afgevaardigde bestuurder: Linda Teirlinck
Administratieve secretaris: Frank Meyns
Tickets & info, abonnementen, seizoensbrochure: Sigrid Franckx
 

Jeugdhuis De schakel

02 770 64 48
www.jhdeschakel.be
www.facebook.com/Jeugdhuis-De-Schakel-207622942607682
 

Rhok - Academie beeldende en audiovisuele kunsten

Afdeling SPW

Contact: 
Kleine Kerkstraat 12, 1150 SPW
02 770 06 24 - secretariaat.woluwe@rhokacademie.be
www.rhokacademie.be
 

Academie voor muziek, woord en dans

Directeur: Joris Verschueren, jverschueren@woluwe1150.be

Contact:
Henri Vandermaelenstraat 61,1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 773 18 56 - gma-secretariaat@woluwe1150.be
www.academiewoluwe1150.be
www.facebook.com/GAMWDSPW
@academiespw