Jongeren

Speelweken

In het gemeenschapscentrum is er veel speelruimte, zowel binnen als buiten.
Kinderen zijn dan ook meer dan welkom. 
Elke schoolvakantie (behalve in de kerstvakantie) organiseren we thematische speelweken met diverse workshops en spelplezier.  
Je vindt de speelweken ook terug in ons activiteitenoverzicht

Agenda

In de zomervakantie organiseren we 4 speelweken. Inschrijven kan vanaf maandag 15/04.

Van 1 tot 5 juli

Van 26 tot 3 augustus

Heb je nood aan uitgebreider aanbod, snuister hier dan eens.

KontaktFestival wordt POZAR

Na de examens en voor de zomervakantie, worden de middelbare school studenten getrakteerd op een mini-festival in GC Kontakt.
In 2023 kiezen we in samenwerking met een aantal partners en jeugdhuizen voor een nieuw concept! Speel je muziek? Heb je zin om het podium te veroveren? Neem deel aan POZAR - open mic/jam session. Maar je kan ook gewoon komen chillen. 


Terugblik:
In 2021 stonden Chibi Ichigo, Linca en Dj Mambele op het programma.
Benieuwd naar editie 2022? Klik hier voor beeldmateriaal!

Brede school

“It takes a village to raise a child” Afrikaanse gezegde

Brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder een of meerdere scholen die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Brede School is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De Brede School in Sint-Pieters-Woluwe wil jongeren stimuleren om kritisch na te denken, zaken te ondernemen voor anderen en hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit wordt op vier domeinen gedaan: sport, cultuur, taal en een meer sociaal domein waar ze met mensen van andere generaties banden kunnen opbouwen.
Participatie is enorm belangrijk bij de Brede School. Daarom hebben kinderen en jongeren inspraak in het jaarlijks actieplan en wordt er ook naar de meningen van ouders geluisterd. Op deze manier sluit het actieplan nauw aan bij de behoeftes van de doelgroep.

PARTNERS
De Brede School Sint-Pieters-Woluwe heeft een divers en groot netwerk van lokale partners. In totaal zijn er een 30-tal partners en een stuurgroep waar GC Kontakt deel van uitmaakt.

SNeL

of 'Spelenderwijs Nederlands Leren' is een initiatief van verschillende partners binnen de Brede School waar anderstalige jongeren tussen 7 en 12 jaar de kans krijgen om te experimenteren, in zelfvertrouwen te groeien én hun Nederlandse kennis te verbeteren.

Wanneer deze lesmomenten doorgaan vind je hier!

Scholenwerking

Binnen de schooluren leiden we kinderen van de kleuter-, lagere- en secundaire school toe naar een ruim cultureel aanbod. Van grote en kleine voorstellingen (theater, dans, film, muziek) tot een uitgebreide kunsteducatieve werking (met allerlei workshops). Samen met de gemeenschapscentra uit de buurt stellen we een aanbod samen op maat van onze Brusselse scholieren. Elke activiteit wordt telkens omkaderd met lesmappen, lessuggesties, nabesprekingen of interactieve spelvormen.  

Waarom scholenwerking? We willen leerlingen laten leren in cultuur. Hen verwonderen, andere perspectieven tonen, hun referentiekaders verbreden. We geven hen spiegels: zaken die ze herkennen, die in hun leefomgeving passen. En we reiken hen ramen aan: naar andere referentiekaders, belevingen die ze nog niet kennen.
In Kontakt organiseerden we Explo Expo. Kinderen en begeleiders vertellen over hun aanpak en ervaringen. 

Lees meer over de scholenwerking van N22.  

Aanbod en meer info 
Benieuwd naar ons huidige scholenaanbod? Ontdek het op Schoolpodiumoost.
Werk je voor een school en krijg je graag specifieke info? Neem dan contact op met Wassime: wassime.belguenani@vgc.be of 02 762 37 74.

Onderwijs

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

Basisschool De Zonnewijzer
Grote prijzenlaan 59, 1150 SPW
02 770 85 56 – heidi.trappeniers@de-zonnewijzer.be

Kinderdagverblijf/Kleuterschool De Zonnewijzer (wijkafdeling De Zonnewijzer)
Grensstraat 114, 1150 SPW
02 731 58 42 – heidi.trappeniers@de-zonnewijzer.be


Basisschool Mooibos
Doorndal 3, 1150 SPW
02 773 18 03 – secretariaatmb.3064@ond.irisnet.be


Kleuterschool Centrum (wijkafdeling Mooi-Bos)
Charles Thielemanslaan 30, 1150 SPW
02 773 18 03 – secretariaatmb.3064@ond.irisnet.be

Basisschool Stokkel
Hernri Vandermaelenstraat 61, 1150 SPW
02 773 18 53 – ond.stokkel@woluwe1150.irisnet.be

Kleuterschool Mater-Dei
Duizend Meterlaan 13, 1150 SPW
02 779 09 94 – kleuterschool@materdei-spw.be

Lagere school Mater Dei
Luchtvaartlaan 70, 1150 SPW
02 779 09 94 – lagereschool@materdei-spw.be

Lagere School Sint-Jozefscollege
Woluwelaan 18, 1150 SPW
02 761 03 90 –  secretariaat@sjcbasisschool.be
 

SECUNDAIR ONDERWIJS

Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe

Guldendallaan 90, 1150 SPW
02 771 99 62 – don.bosco@vgc.be

Meertalig Atheneum SPW

Grote Prijzenlaan 59, 1150 SPW
02/771 37 42 – info@atheneumwoluwe.be

VZW KatOBA
Mater Dei-Instituut

Luchtvaartlaan 70, 1150 SPW
02 771 08 69 – info@materdei-spw.be

Sint-Jozefscollege
Woluwelaan 20, 1150 SPW
02 761 03 80 –  secretariaat@sjc.skynet.be
 

KUNSTONDERWIJS

Gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans
H. Vandermaelenstraat 61, 1150 SPW
02 773 18 56 – gma-secretariaat@woluwe1150.be

RHoK - Academie Beeldende Kunsten 
RHoK Sint-Pieters-Woluwe
Kleine Kerkstraat 12
1150 Brussel
02 770 06 24
info@RHOK-ACADEMIE.be