Expo

Droom je er al langer van om je werk aan anderen te tonen? In GC Kontakt staan de muren van de Bar en Grote Zaal tot jouw beschikking.

  • Vernissage: 24 March - 7 p.m.

Franka Böhm exhibits at GC Kontakt. If you would like to come to the opening night, we expect you Friday, March 24, between 7 and 10 p.m. You can still visit the expo the following week until Friday, March 31.

About Franka 

Born in Germany, Franka has been living and working in Brussels for 20 years. As an abstract painter she likes to experiment with different materials ans uses all sorts of natural materials such as tree barks or stone flours.  The pictures are realised on canvases, wood as well as on different papers. 
Franka has participated several times in teh annual exhibition of the artists of Woluwé-Saint-Pierre. She has also shown her works in Stuttgart and on different occasions in Brussels. 

Besides painting working with the„KRAZY HORSES“ is another project of the heart for Franka. Together with a group people living in WSP but coming from different countries, Franka has realised several artistic, multi-disciplinary and interactive theatre projects. She enjoyed developing and realising the scenography for those projects.  

 

How Franka works 

„Life in general is my inspiration, as long as I go through the world with open eyes.“ Long walks in nature, pictures of landscapes, newspapers, journals or photographies influence her works. Her paintings are created in a process of discovery, of trial and error as well as letting go. Each painting consists of several layers of paint and countless steps. Acrylic paint, ink and pigments together with natural materials form the basis of her paintings. Franka also uses different techniques like collages, phototransfer and other mixed media components. Her pictures develop their particular depth by applying layers of different materials and paint, removing them, re-applying them removing it again. Different techniques and processes lead to specific texture and surfaces that are significant for Franka’s paintings. 

Franka’s artwork reflects what we all experience in our lives... we have an idea, start preparing and realising it. While working, we figure that we might need a new plan since we face obstacles we had not expected or forseen. Amongst other options, we might start all over or we can accept the challenge and take it from there, we could adapt our plans and stay flexible for other options to continue.  Whatever decision we take, there will be traces, memories or even scars. Every step of the way will appear in the final painting – as memories reflect our experiences in life.  

  • Vernissage: 24 maart - 19 uur

Franka Böhm stelt ten toon in GC Kontakt. Kom je graag naar de openingsavond, dan verwachten we je vrijdag 24 maart tussen 19 en 22u. Je kan de daaropvolgende week de expo nog bezoeken tot vrijdag 31 maart.

Over Franka

Geboren in Duitsland, woont en werkt Franka al 20 jaar in Brussel. Als abstracte schilderes experimenteert ze graag met verschillende materialen en gebruikt ze allerlei natuurlijke materialen zoals boomschors of steenmeel.  De beelden worden gerealiseerd op doeken, hout en op verschillende papiersoorten.
Franka heeft verschillende keren deelgenomen aan de jaarlijkse tentoonstelling van de kunstenaars van Sint-Pieters-Woluwe. Ze heeft haar werken ook getoond in Stuttgart en bij verschillende gelegenheden in Brussel.

Naast schilderen is werken met de "KRAZY HORSES" een ander project dat Franka na aan het hart ligt. Samen met een groep mensen die in WSP wonen maar uit verschillende landen komen, heeft Franka verschillende artistieke, multidisciplinaire en interactieve theaterprojecten gerealiseerd. Ze genoot van het ontwikkelen en realiseren van de scenografie voor die projecten.

 

Hoe Franka werkt

"Het leven in het algemeen is mijn inspiratie, zolang ik maar met open ogen door de wereld ga." Lange wandelingen in de natuur, foto's van landschappen, kranten, dagboeken of foto's beïnvloeden haar werken. Haar schilderijen ontstaan in een proces van ontdekken, van vallen en opstaan maar ook van loslaten. Elk schilderij bestaat uit meerdere lagen verf en talloze stappen. Acrylverf, inkt en pigmenten vormen samen met natuurlijke materialen de basis van haar schilderijen. Franka gebruikt ook verschillende technieken zoals collages, fototransfer en andere mixed media componenten. Haar schilderijen ontwikkelen hun specifieke diepte door lagen van verschillende materialen en verf aan te brengen, te verwijderen, opnieuw aan te brengen en weer te verwijderen. Verschillende technieken en processen leiden tot specifieke textuur en oppervlakken die van belang zijn voor Franka's schilderijen.

Franka's kunstwerken weerspiegelen wat we allemaal meemaken in ons leven... we hebben een idee, beginnen het voor te bereiden en te realiseren. Terwijl we werken, bedenken we dat we misschien een nieuw plan nodig hebben omdat we obstakels tegenkomen die we niet hadden verwacht of voorzien. We kunnen helemaal opnieuw beginnen of we kunnen de uitdaging aangaan en het van daaruit overnemen, we kunnen onze plannen aanpassen en flexibel blijven voor andere opties om door te gaan.  Welke beslissing we ook nemen, er zullen sporen, herinneringen of zelfs littekens zijn. Elke stap zal in het uiteindelijke schilderij verschijnen - zoals herinneringen onze ervaringen in het leven weerspiegelen.